Creșterea ecologică are nevoie de tine!

Creșterea ecologică are nevoie de tine!

Începând din anul 2000, economia ecologică a înregistrat o creștere spectaculoasă, generând 4,2 milioane de noi locuri de muncă, inclusiv în anii de recesiune. Însă datele recente indică o stagnare a dinamicii locurilor de muncă verzi. Având în vedere obiectivele climatice și cele ale economiei circulare, este evident că trebuie să depunem mai multe eforturi.

Cifrele sunt de partea noastră: industria ecologică din UE înregistrează în prezent o cifră de afaceri de circa 700 miliarde EUR, echivalentul a 2,1 % din PIB-ul Europei, fiind lider pe piața globală, o piață estimată a se tripla până în anul 2030. Alte cifre indică o consolidare a creșterii datorită politicilor în domeniul utilizării eficiente a resurselor. O scădere cu un punct procentual a utilizării materialelor în Europa ar genera economii de până la 23 miliarde EUR pentru întreprinderi și ar crea între 100 000 și 200 000 de noi locuri de muncă.

În cadrul discursului ținut cu ocazia ediției din 2017 a Săptămânii Verzi, Karmenu Vella, Comisar european pentru mediu, a afirmat:

Nu este vorba despre diviziunea clasică a locurilor de muncă existente, ci despre trecerea la o forță de muncă verde. Cu alte cuvinte, despre ecologizarea profesiilor actuale, despre diseminarea know-how-ului ecologic în rândul persoanelor care dețin deja competențele necesare, lipsindu-le tocmai aceste cunoștințe care vor face diferența. Trebuie să găsim modalități de a face din ecologie noua normalitate – iar în acest sens, vor fi utile inițiativele din cadrul Planului de acțiune privind economia circulară și al Agendei privind competențele.

Stimularea creșterii ecologice și a locurilor de muncă verzi reprezintă temele fierbinți ale Summitului privind locurile de muncă verzi, desfășurat la Bruxelles, pe parcursul a două zile, în cadrul Săptămânii Verzi a UE. Participanții află despre locurile de muncă verzi deja create și funcționale, precum și despre decalajele actuale în materie de competențe care vor trebui eliminate pe măsură ce procesul tranziției ecologice avansează.

Partenerii sociali, cum ar fi sindicatele, joacă un rol esențial în stimularea participării forței de muncă la tranziția ecologică. În cadrul Săptămânii Verzi, o coaliție a partenerilor sociali a prezentat o declarație comună, în care se subliniază că, pentru trecerea la o economie circulară și la practici și procese mai eficiente din perspectiva utilizării resurselor, forța de muncă trebuie să dețină aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare.

Prin evenimentele organizate în întreaga Europă, Săptămâna Verde a UE evidențiază modul în care tranziția verde către o economie circulară se traduce prin câștiguri nete în materie de ocupare a forței de muncă. Vor apărea noi oportunități în domenii precum energia din surse regenerabile, reciclarea și gestionarea deșeurilor, agricultura ecologică, transportul durabil, sectorul apei și sectorul maritim. Însă trebuie găsite soluții în ceea ce privește decalajele și deficitul în materie de competențe, în special la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii. Nevoile de formare trebuie adaptate, fiind necesară totodată o mai bună anticipare a cererii viitoare de competențe.

Ediția din acest an a Săptămânii Verzi a UE ilustrează, de asemenea, modul în care politicile Uniunii, printre care țintele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și creșterea reciclării, precum și finanțarea, pot deschide calea durabilității. De exemplu, în ceea ce privește conservarea naturii, proiectele cu finanțare UE au contribuit la formarea a mii de lucrători, stimulând creșterea ocupării forței de muncă la nivel local în zonele rurale și dezavantajate.

Între timp, eticheta ecologică a UE, care aniversează astăzi 25 de ani de existență, marcați printr-un eveniment special organizat în cadrul Săptămânii Verzi, a stimulat dezvoltarea întreprinderilor ecologice, fiind un excelent instrument de marketing. Aproximativ 2 000 de companii dețin în prezent licență de utilizare a etichetei ecologice a UE pentru circa 40 000 de produse, de la detergenți la cazare turistică. Eticheta ecologică răsplătește produsele și conceptele inovatoare, caracterizate prin durabilitate, emisii reduse de dioxid de carbon și reciclare sporită, aspecte care reprezintă parte integrantă din economia circulară.

Ediția din anul 2017 a Săptămânii Verzi se desfășoară în perioada 29 mai-2 iunie. Consultați programul evenimentelor organizate în întreaga Europă pentru a afla mai multe informații.

 

Contactați-ne
Enrico Brivio Purtător de cuvânt, Comisia Europeană
Iris Petsa Ofițer de presă pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Comisia Europeană
Enrico Brivio Purtător de cuvânt, Comisia Europeană
Iris Petsa Ofițer de presă pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Comisia Europeană
Despre ​Săptămâna verde a UE 2017

Săptămâna verde a UE reprezintă o oportunitate anuală de a dezbate și de a discuta pe marginea politicii europene în domeniul mediului. Organizat de Direcția Generală Mediu a Comisiei Europene, acest eveniment cheie din calendarul politicii de mediu atrage factori de decizie, ecologiști de marcă, actori interesați și alte părți interesate de la nivel european și global.

Ediția din 2017 a Săptămânii verzi se desfășoară în perioada 29 mai-2 iunie și are ca temă „Locurile de muncă verzi pentru un viitor mai verde”. Evenimentul se va concentra pe modul în care politicile UE din domeniul mediului creează locuri de muncă verzi și contribuie la creșterea economică durabilă și responsabilă din punct de vedere social la nivelul UE. Pe lângă o conferință la nivel înalt organizată la Bruxelles, programul va include, totodată, o serie de evenimente și de acțiuni partenere care vor avea loc peste tot în Europa.