Heliox: kiiresti laetavad elektribussid võitlevad õhusaaste vastu

Heliox: kiiresti laetavad elektribussid võitlevad õhusaaste vastu

Vähem kui kümme aastat tagasi oli elektriautode idee keskkonnasõbralik soovunelm, kuid nüüdseks on tööstus tuule tiibadesse saanud ja aidanud mitmel rohelisel ettevõttel esile kerkida. Üks selline uuenduslikest ettevõtetest on Hollandi VKE Heliox, kes töötas välja kiiresti laetava aku ja muutis selle protsessi käigus heitevaba ühistranspordi majanduslikult kasulikuks. 

Heliox kombineeris aastate jooksul kogutud elektrienergia tootmiskogemused tänapäevaste roheliste oskustega ja võttis esimesena kasutusele kiiresti laetavad akusüsteemid heitevaba ühistranspordi jaoks.

Tavaline auto kasutab 20 kilomeetri kohta ühe liitri bensiini,

ütles Mark Smidt, Helioxi äritegevuse arendamise direktor.

Bussid kasutavad iga kolme kilomeetri kohta ühe liitri diislikütust ning kõik see paisatakse linnadesse ja ümbritsevasse keskkonda.

Heliox nägi potentsiaali jätkusuutliku lahenduse jaoks ja lõi uuendusliku tehnoloogia, mis suudab elektribussi jaamas 2–5 minutiga laadida. See avab võimaluse heitevabale ja ööpäevaringsele ühistranspordisüsteemile, mida varustatakse ainult taastuvate energiaallikatega.

Selle tehnoloogia edasiviiv jõud oli ettevõtte roheline meeskond projekteerijatest, inseneridest, halduspersonalist, ettevõtlusarendajatest, projektijuhtidest, tarkvaraarendajatest ja finantskontrolöridest.

VKEd on tihtipeale muutuste algatajateks, kuna saame reageerida kiirelt ja nutikalt, kui paneme Euroopa Liidu strateegiaid tööle,

lisas Smidt.

Nende juhtiva kiirlaadimise tehnoloogia abil saab täiustada nii bussitootjate kui ka ühistranspordiettevõtjate rohelisi lubasid, luues rohelisi töökohti kõikjale, kus nende tehnoloogiat rakendatakse. Seda on nähtud siis, kui Heliox tutvustas neid lahendusi Soomes, Luksemburgis, Prantsusmaal, Taanis, Madalmaades ja Saksamaal. Hetkel on nad laienemas ka USAsse, Singapuri Vabariiki, Austraaliasse ja Uus-Meremaale.

Tänu tehnoloogia kasulikule mõjule ja potentsiaalile sai Heliox ELi „Horisont 2020” VKEde instrumendi programmi raames rohkem kui 1,5 miljoni suuruse rahastamispaketi ning ettevõte on kasvanud 28 inimesega meeskonnast 2015. aastal 80 töötajaga ettevõtteks 2017. aastal. Heliox on kahekordistanud ka oma aastatulu: 2015. aastal oli see 7 miljonit eurot ja 2017. aastal 20 miljonit eurot.

Meie tehnoloogia toob majanduslikku kasu ja on muutnud elektrisõidukid diislikütusega sõitvate bussidega konkurentsivõimeliseks, 

sõnas Smidt.

Selle lahendusega saame vähendada busside põhjustatud heiteid oma linnades.

 

Rohelise töötaja profiil

Enrico Migchels, akulaadimissüsteemide vanemelektriinsener/-mehaanik, Helioxi autotööstus

Enrico on alati töötanud kõrgjõudlusega energia muundamise valdkonnas. Varem töötas ta tarbeelektroonikaga nagu televiisorid ja audiosüsteemid. Nüüd aitab Enrico Helioxil paremaid elektrisõidukeid arendada.

Meie süsteeme rakendatakse nii maapiirkondades kui ka linnades, mistõttu peame vastama ka kõige rangematele elektrimürasaaste ja avaliku turvalisuse nõuetele. Kõik need keskkonna- ja ühiskonnaaspektid mõjutavad minu tehnilisi otsuseid iga päev.

Enrico projekteeris sisseehitatud elektrivõrgud veoautodele. Need süsteemid tagavad puhta elektrienergia veose külmutusseadmetele, et suurendada kütuse tõhusust ja vähendada heiteid pikamaasõitude ajal Euroopas.

Olen uhke, et saame pakkuda süsteeme, mis on korraga kasulikud nii keskkonnale kui ka majandusele. Kuna turu vastukaja on olnud väga positiivne, tunnen, et võime oma ideid laiendada mitmele uuele turule, elektrifitseerides nii projekt-projekti haaval maailma.

 

Huvitavad faktid ja arvud

  • Linnades nagu Pariis, Berliin või Amsterdam on sadu diislikütusega sõitvaid busse, mis toodavad iga päev kasvuhoonegaaside heidet.
  • Kiiresti laadivates jaamades, mille võimsus on 300 kW, kulub Helioxi elektribussi aku täis laadimiseks 5–10 minutit
  • Elektribussid võivad olla 12, 18 või 24 meetrit pikad ja nende kandevõime on kuni 125 sõitjat.
  • Kui busse varustatakse taastuvenergiaga, siis aitab see luua heitevaba transpordisüsteemi.
Kontakt
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Roheline nädal kohta

Roheline nädal on iga-aastane võimalus diskuteerida ja arutleda Euroopa keskkonnapoliitika üle. See peamine keskkonnapoliitika üritus, mida korraldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat, meelitab kohale poliitikakujundajaid, juhtivaid keskkonnakaitsjaid, sidusrühmi ja teisi huvitatud pooli üle Euroopa ning maailma.

ELi roheline nädal 2017 toimub 29. maist 2. juunini ja selle teemaks on „rohelised töökohad rohelisema tuleviku heaks”. See keskendub sellele, kuidas ELi keskkonnapoliitika loob rohelisi töökohti ning aitab kaasa säästlikule, jätkusuutlikule ja sotsiaalselt vastutustundlikule majanduskasvule ELis. Lisaks kõrgetasemelisele konverentsile Brüsselis hõlmab programm ka mitmeid partnerüritusi ja -sündmusi üle Euroopa.