innogy: rohelise energiaga ettevõte, millel on tegevuskava vähese CO2-heitega tuleviku jaoks

innogy: rohelise energiaga ettevõte, millel on tegevuskava vähese CO2-heitega tuleviku jaoks

Energiasüsteemi muutmine vähese CO2-heitega süsteemiks ei ole kerge ülesanne, kuid Saksamaa kommunaalettevõte on arendanud ärimudeli, mis juba nopib rohelisema majanduse vilju.

Euroopa äriühing innogy võtab eeskuju suurimatest trendidest, mis on seotud ülemaailmse energiavaldkonna muutmisega: dekarboniseerimine, detsentraliseerimine ja digiteerimine.

On selge, et peame tegema süstemaatilise muutuse, pidades silmas kliimamuutuste 2050. aasta eesmärke, 

ütles Holger Gassner, innogy taastuvenergia üksuse strateegia, tehnoloogia, turu- ja regulatiivasjade juht.

Taastuvenergia, nutivõrkude ja enda klientidele suunatud uuenduslike lahendustega soovime seada standardid energiasüsteemi ümberkujundamiseks ja kaugemalegi.

Ettevõte pakub oma klientidele uuenduslikke ning jätkusuutlikke energiatooteid ja -teenuseid, mis aitavad neil energiat tõhusamalt kasutada. Nende välistulu oli 2016. aastal 44 miljardit eurot.

Nad loovad ka tingimusi teistele taastuvatele energiaallikatele võrku sisenemiseks, aidates lahendada probleemi, mis takistab üleminekut fossiilkütuste kasutamiselt. Nende käes on rohkem kui 3,7 gigavatti puhta energia tootmisvõimsusest põhiturgudel Saksamaal, Ühendkuningriigis, Madalmaades, Hispaanias, Itaalias ja Poolas ning nad plaanivad laieneda ka Euroopast väljapoole, näiteks USAsse.

Kui soovime, et energiasüsteemi ümberkujundamine oleks edukas igas sektoris, siis peame suurendama energiatõhusust ja kasutama rohkem taastuvenergiat,

sõnas Gassner.

2019. aastaks kavatsevad nad investeerida üle kogu innogy 6,5 miljardit kuni 7 miljardit eurot. Nii panustavad nad ka edasi detsentraliseeritud taastuvenergiasüsteemi arendamisse Euroopas. Hetkel on nad seotud kümne uue projektiga, millest enamik on seotud tuuleenergiaga ja mille kogumaht on ligikaudu 900 megavatti.

innogyl on kokku rohkem kui 40 000 töötajat 16 riigist üle Euroopa, kes lisaks innovatsiooni loomisele ja juhtimisele arendavad ka iseennast uute võimaluste jaoks.  Näiteks mõned 50-st teenuse tehnikust, insenerist ja merepersonali töötajast, kes töötavad praegu nende avamerel asuvas tuulepargis Nordsee Ost, töötasid kunagi söe- ja gaasiküttel töötavates elektrijaamades.

Otsime teerajajaid, kes loovad jätkusuutlikku tulevikku julgelt, kirega ja loominguliselt,

ütles Gassner.

 

Rohelise töötaja profiil

Henning Joswig, innogy strateegia- ja tehnoloogiaüksuse vanemjuht

Alustasin mäeinsenerina RWE-s, töötasin ühes suurimas Euroopa karjääris,

ütles Henning.

Nüüd töötan täiesti teistsuguse elektritootmismeetodiga.

Henning alustas oma karjääri RWE-s 1999. aastal ja aastate jooksul hakkas ta järjest rohkem huvituma heitkoguste vähendamisest ning seepärast otsis võimalust teha ettevõttes tööd seoses keskkonnaaspektidega. Praegu töötab ta innogy strateegia- ja tehnoloogiaosakonnas, kus töötab välja uuenduslikke tuleviku energiasüsteeme ja energia salvestamise rakendusi – peamised tehnoloogiad, mida on vaja taastuvate energiaallikate kogu potentsiaali kasutamiseks.

On väga oluline kõrvaldada takistusi ja muuta mõtteviisi, kuid meie juhtkond tegi väga head tööd,

lisas Henning.

Nüüd on töötajatel võimalik panustada ettevõtte uuenduslike radade arendamisse, isegi siis kui nad ei ole nendega otseselt seotud.

 

Huvitavad faktid ja arvud

  • innogy varustab hetkel ligikaudu 16 miljonit elektrienergia tarbijat ja seitset miljonit gaasitarbijat 11 Euroopa riigis.
  • innogy on üks suurimatest tuuleenergia tootjatest Euroopas.
  • innogy on ka mahu poolest suurim elektritarnija Saksamaal.
  • Saksamaa tehnoloogiaga tegelev ettevõte Heliatek, mille enamusaktsionär innogy on, laiendab HeliaFilm®-i tootmismahtu ühe miljoni ruutmeetri võrra aastas.
Kontakt
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Roheline nädal kohta

Roheline nädal on iga-aastane võimalus diskuteerida ja arutleda Euroopa keskkonnapoliitika üle. See peamine keskkonnapoliitika üritus, mida korraldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat, meelitab kohale poliitikakujundajaid, juhtivaid keskkonnakaitsjaid, sidusrühmi ja teisi huvitatud pooli üle Euroopa ning maailma.

ELi roheline nädal 2017 toimub 29. maist 2. juunini ja selle teemaks on „rohelised töökohad rohelisema tuleviku heaks”. See keskendub sellele, kuidas ELi keskkonnapoliitika loob rohelisi töökohti ning aitab kaasa säästlikule, jätkusuutlikule ja sotsiaalselt vastutustundlikule majanduskasvule ELis. Lisaks kõrgetasemelisele konverentsile Brüsselis hõlmab programm ka mitmeid partnerüritusi ja -sündmusi üle Euroopa.