Roheline majanduskasv ootab teid!

Roheline majanduskasv ootab teid!

Alates 2000. aastast on roheline majandus õitsema löönud, tekitades 4,2 miljonit uut töökohta – seda isegi majanduskriisi ajal. Aga hiljutised tõendid näitavad, et roheliste töökohtade kasv on seisma jäämas. Kliima ja ringmajanduse eesmärke silmas pidades on selge, et peame rohkem tegutsema.

Arvud on meie poolt: ELi ökomajanduse kogukäive on ligikaudu 700 miljardit, mis moodustab 2,1% Euroopa SKP-st, ja see on juhtiv valdkond ülemaailmsel turul – turul, mis peaks 2030. aastaks kolmekordistuma. Teised arvud näitavad, et ressursitõhus poliitika kiirendab majanduskasvu. Materjali kasutamise vähendamine Euroopas ühe protsendipunkti võrra tooks ettevõtetele juurde 23 miljardit eurot ja tekitaks 100 000 – 200 000 uut töökohta.

Karmenu Vella, Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik, ütles ELi 2017. aasta rohelisel nädalal järgmist: 

Asi ei ole valge- ega sinikraeliste töökohtade, vaid roheliste töökohtade loomises. Olemasolevate ametikohtade keskkonnasäästlikumaks muutmine ning rohelise oskusteabe jagamine inimestele, kellel on küll vajalikud oskused, kuid puuduvad teatud teadmised, muudab kõike. Peame leidma viise, kuidas roheline uueks normaalsuseks muuta – ELi ringmajanduse ja uute oskuste tegevuskavade algatused aitavad seda saavutada.

Rohelise majanduskasvu ja töökohtade loomise hoogustamine on oluline teema ELi rohelise nädala kahepäevasel kõrgtasemelisel roheliste töökohtade kohtumisel, mis toimub Brüsselis. Osalejad saavad seal kuulda rohelistest töökohtadest, mis juba toimivad, ja hetkel nappivatest oskustest, mida tuleb arendada rohelise ülemineku edenemisel.

Sellised sotsiaalpartnerid nagu ametiühingud on kõige tähtsamad, et veenda töölisi rohelise üleminekuga kaasa lööma. Sotsiaalpartnerite koalitsioon tegi rohelise nädala raames ühisavalduse, milles rõhutati, et ringmajanduse poole liikumiseks ning ressursitõhusamate tavade ja protsesside jaoks on vaja vastavate oskuste, teadmiste ja pädevustega tööjõudu.

Üle Euroopa toimuvate üritustega tõstab ELi roheline nädal esile võimalusi, kuidas roheline üleminek mõjutab ringmajandust ja aitab tõsta võrgustiku tööhõivet. Uued võimalused tekivad taastuvenergia, jäätmete ringlusse võtmise ja töötlemise, mahepõllumajanduse, jätkusuutlikus transpordi ning vee- ja meresektori valdkonnas. Tegeleda tuleb aga oskuste nappusega, eriti väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Koolitust tuleb kohandada ja tulevikus vajalike oskuste ennustamist täiustada.

Samuti näitab ELi 2017. aasta roheline nädal, kuidas saab ELi poliitika – näiteks CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgid ja ringlussevõtu kasv – ja rahastamine teha teed jätkusuutlikkusele. Näiteks on aidanud ELi rahastatavad looduskaitseprojektid koolitada tuhandeid töölisi, suurendades kohalikku tööhõivet maapiirkondades ja ebasoodsates piirkondades.

Samal ajal on ELi ökomärgis, mis tähistab tänase rohelise nädala eriüritusega 25. tegevusaastat, kiirendanud ökotööstuse arengut, olles suurepärane turustamisvahend. Mõnel 2000 ettevõttest on ELi ökomärgis juba ligi 40 000 tootel, alates detergentidest kuni turistide majutuseni. ELi ökomärgis premeerib uuenduslikke tooteid ja ideid, mis on jätkusuutlikud, vähese CO-heitega ja suurendatud ringlussevõtuga – omadused, mis on olulised ringmajanduses.

ELi roheline nädal 2017 toimub 29. maist 2. juunini – lisateabe saamiseks vaadake üle Euroopas toimuvate ürituste programm.

 

Kontakt
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Roheline nädal kohta

Roheline nädal on iga-aastane võimalus diskuteerida ja arutleda Euroopa keskkonnapoliitika üle. See peamine keskkonnapoliitika üritus, mida korraldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat, meelitab kohale poliitikakujundajaid, juhtivaid keskkonnakaitsjaid, sidusrühmi ja teisi huvitatud pooli üle Euroopa ning maailma.

ELi roheline nädal 2017 toimub 29. maist 2. juunini ja selle teemaks on „rohelised töökohad rohelisema tuleviku heaks”. See keskendub sellele, kuidas ELi keskkonnapoliitika loob rohelisi töökohti ning aitab kaasa säästlikule, jätkusuutlikule ja sotsiaalselt vastutustundlikule majanduskasvule ELis. Lisaks kõrgetasemelisele konverentsile Brüsselis hõlmab programm ka mitmeid partnerüritusi ja -sündmusi üle Euroopa.