Umicore: Tänapäeva kullakaevurid näevad võimalust rikastuda jäätmete abil

Umicore: Tänapäeva kullakaevurid näevad võimalust rikastuda jäätmete abil

Vanad nutitelefonid, katkised sülearvutid, tühjad akud ja tööstuslik vanametall – kõik need jäätmed sisaldavad väärtuslikke metalle, mida saab uuesti kasutada. Kahjuks ei ole selliste väärtuslike varade kättesaamine kerge, v.a juhul kui olete Umicore, Belgia jäätmekäitlusettevõte, mis arendas uuendusliku ringlussevõtu meetodi, millega on võimalik eraldada kulda prahist.

Umicore alustas tegevust kaevandusettevõttena üle 200 aasta tagasi, kuid viimaste kümnendite jooksul tundus metallide ringlussevõtt majanduslikult kasulikum kui tooraine kaevandamine. Tänu sellele meetodile kasvab Belgia ettevõtte jõudsalt ja värbab järjest rohkem rohelisi töölisi.

Liikusime väärtusahelas ühe suure sammu võrra edasi,

ütles Egbert Lox, Umicore'i valitsussuhete vastutav asepresident.

Selle asemel et alustada maapinnast, ostame juba kaevandatud aine ja rakendame oma kombineeritud teadmised füüsikast, keemiast ja materjaliteadusest, et luua uue funktsiooniga tooteid.

Tänu põhjalikele teadmistele metallelementidest saavad nad eraldada väärismetalle, nagu kuld, ja teisi metalle, nagu vask ja tsink, tööstusjäätmetest, elektroonilisest prahist, vanadest autoosadest ja tühjadest akudest. Umicore suudab trükkplaatidest eraldada enamiku kuldsisust ja muuta selle 99,99% puhtaks kullakangiks.

See meetod aitab tootmisharudel näha peidetud väärtust enda jäätmetes, samal ajal kui järjest rohkem ettevõtteid otsib võimalust sulgeda oma toodete elutsüklid ja hoida varusid võimalikult kaua tarneahelas.

Oleme alustanud tootmise suurendamist Belgias Hobokenis asuvas tehases, kus toimub väärismetalle sisaldavate jäätmete, nagu kasutuselt kõrvaldatud nutitelefonide ja tööstusjäätmete ringlussevõtt, ja oleme saavutanud töömahus 40% tõusu. See tähendab ka seda, et kaasatud on rohkem inimesi, 

ütles Lox.

Eelmisel aastal esitas Umicore tulusid väärtuses 2,7 miljardit eurot ning nad on ellu viimas plaane, et lisada ja täiustada uusi ja olemasolevaid tehaseid, mis annavad tööd uutele inimestele lisaks juba olemasolevale tugevale töötajaskonnale, kuhu kuulub kokku 10 000 inimest: tehnikud, operaatorid, keemikud, halduspersonal ja teadlased. Lähiaastatel loodavad nad arendada töötajate oskusi, mis on seotud kasvavate ülemaailmsete keeruliste jäätmevoogude korraldamisega.

Valmistame ette oma aktiivseid töötajaid nõudlike valdkondade jaoks, nagu koobalti ja nikli valmistamine elektriautodele, ja see on aidanud vähendada töökohtade kadumist. Taoliste roheliste tegevuste abil me kas võtame töötajaid juurde või säilitame inimeste töökohad,

ütles Lox.

 

Rohelise töötaja profiil

Thierry Van Kerckhoven, ringlussevõetavate materjalide ülemaailmse müügi juht, Umicore

Thierry'il oskab muuta teiste inimeste prügi kasumiks. Tema erialaks on väärismetallide puhastamine Umicore'i jäätmekäitlusasutuses Hobokenis, mis on maailma suurim tehas sellist tüüpi jäätmete töötlemiseks, ning ta aitab ettevõttel leida uusi ja väärtuslikke ringlussevõtu võimalusi.

Saame jäätmeid nii Tšiilist, Lõuna-Koreast, Jaapanist, Kanadast, Uus-Meremaalt kui ka peaaegu kõikidest teistest riikidest, mis jäävad nende vahele.

Thierry juhib oma meeskonda, et teha kindlaks ja osta erinevaid jäätmeallikaid, mis kõrvalsaadusena sisaldavad vaske ja tsinki, ning ka elektroonilisi jäätmeid, nagu nutitelefonid ja akud – seda kõike keskkonnasõbralikul viisil. Ta aitab luua partnerlust ettevõtetega, et tagada püsivad allikad korduskasutatavate jäätmete saamiseks.

Töötleme kõrvalsaaduseid, mis on pärit mitteraudmetalli tööstusest ja mis võivad olla teenusepakkujaks ettevõtetele, mis tegelevad vase, tsingi ja plii tootmisega.

 

Huvitavad faktid ja arvud

  • Umicore töötleb aastas 400 000 tonni väärismetalle ja soovib tõsta seda 500 000 tonnini.
  • Umicore Hoboken taastab 17 vääris- ja erimetalli üle 200 keerukast sisendvoost üle maailma.
  • Umicore Hobokeni kogu tööjõud on 1648 inimest ja selle ülemaailmsed ettevõtmised annavad tööd 9921 inimesele.
Kontakt
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Roheline nädal kohta

Roheline nädal on iga-aastane võimalus diskuteerida ja arutleda Euroopa keskkonnapoliitika üle. See peamine keskkonnapoliitika üritus, mida korraldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat, meelitab kohale poliitikakujundajaid, juhtivaid keskkonnakaitsjaid, sidusrühmi ja teisi huvitatud pooli üle Euroopa ning maailma.

ELi roheline nädal 2017 toimub 29. maist 2. juunini ja selle teemaks on „rohelised töökohad rohelisema tuleviku heaks”. See keskendub sellele, kuidas ELi keskkonnapoliitika loob rohelisi töökohti ning aitab kaasa säästlikule, jätkusuutlikule ja sotsiaalselt vastutustundlikule majanduskasvule ELis. Lisaks kõrgetasemelisele konverentsile Brüsselis hõlmab programm ka mitmeid partnerüritusi ja -sündmusi üle Euroopa.