Veeteenuste amet Water Services Corporation: Malta turism õitseb tänu puhtamale merele

Veeteenuste amet Water Services Corporation: Malta turism õitseb tänu puhtamale merele

2008. aastal juhtis Malta 100% oma reoveest merre. See põhjustas merekeskkonna reostust, mis mõjutas Malta turismiäri, kuid siis sekkus Malta veeteenuste amet (Water Services Corporation, WSC) ja alustas pikaajalist protsessi, mille eesmärk oli muuta reovesi ressursiks.

Ajavahemikus 2008–2011 ehitas ja aitas WSC tööle 3 reoveepuhastusjaama. Seeläbi tõusis käideldud reovee kogus nullist protsendist 100 protsendini, mis muutis asulareovee puhastamise direktiivi mittejärgiva Malta esimeseks Vahemere riigiks, mis käitleb kogu oma reovett.

Kui riik soovib areneda, siis peab see oma taristut arendama,

ütles Stephen Zerafa, WSC avalike suhete juht.

Saavutasime väga head tulemused kuue nädala jooksul pärast reovee käitlemise alustamist.

Malta randadele anti peagi rohkem sinilipu tunnusmärke kui kunagi varem, meelitades jõukamaid turiste ja andes tõuke kohalikule majandusele. Sellel põhjusel on Maltast saanud ka üks põhilistest sihtkohtadest sukeldujatele ja igal aastal külastab Malta randasid üle 80 000 turisti.

WSC arendab oma puhta vee plaane edasi, aidates muuta riigi reovett väärtuslikuks ressursiks.

Malta asub ainult 200 000 miili kaugel kõrbest ja on poolkuiv piirkond. Ei tundu mõistlik juhtida töödeldud heitvett merre, targem on seda muuta millekski väärtuslikuks,

ütles Zerafa.

WSC on alustanud ambitsioonika projektiga, et toota kvaliteetset vett põllumajanduse, tööstuse ja teiste kasutusalade jaoks. Nad nimetavad seda projektiks „Uus vesi” ja sellega soovitakse viia kogumõju loomulikule veetsüklile nullini, asendades seejuures kogu kasutatud põhjavee. Tehaste kogutoodang on aastas 7 miljonit kuupmeetrit, mis võib tähendada, et nad suudavad varsti sulgeda Malta veevõtuahela.

WSC veeteenused koos seal töötava 1000 inimesega suudavad varsti pakkuda Malta tööstustele veelgi suuremat tuge.

Meie reoveeallikad on samasugused nagu igas teises suures Euroopa linnas: enamiku moodustavad majapidamised ja väiksema osa tööstused,

sõnas Zerafa.

Suurtel riikidel on väikestelt riikidelt nagu Malta palju õppida.

 

Rohelise töötaja profiil

Uus heitvee käitlemise meetod

Vaatamata sellele, et Malta on ümbritsetud merest, tuleb kasutatav vesi ainult põhjaveest ja pöördosmoosiga toodetud veest. Kui tagatakse vee jäämine saarele, luuakse rahvale mitmeid võimalusi.

Mingis mõttes on kõik projektiga „Uus vesi” seotud töökohad rohelised. Meil on insenerid, arhitektid, hüdroloogid, tehase operaatorid, halduspersonal ja teised tehnilised eksperdid,

ütles Anthony Tanti, WSC projekti „Uus vesi” juht.

Põhjavesi on loodusvara ja väga oluline ökosüsteemile. Projekti „Uus vesi” edasiviiv jõud on selle vara kaitsmine ja seda tehes loob WSC majandusliku doominoefekti, mis mõjutab kõiki erinevaid tööstuseid.

Kõige rohkem kasu saab põllumajandussektor. Aastate jooksul on võetud maast liiga palju vett, mistõttu on maa niisutamiseks kasutatava vee soolasisaldus kõrge. Projekti abil loodud uus vesi on palju parem ja kindlustab talutoodetele suurema saagikuse, pikema säilivusaja ja parema kvaliteedi

lisas Tanti.

 

Huvitavad faktid ja arvud

  • WSC kogub ja käitleb reovett, mis tuleb rohkem kui 250 000 majapidamisest, ettevõttest, tööstusest ja hotellist, teenindades üle 420 000 inimese.
  • Reovee puhastamine imiteerib looduslikku protsessi ja looduses kulub reovee töötlemiseks tavaliselt 6–12 kuud, kuid reoveepuhastusjaamad kiirendavad seda umbes 24 tunnini.
  • Protsessil on kaks kõrvalsaadust: üks on puhas ja selge vesi, mis küll on baktereid täis, kuid ohutu merre suunamiseks, ja teine on kuivanud sade, mida saab kasutada energiaallikana.
  • WSC projekti „Uus vesi” tehaste eesmärk on olukord, kus reovett ei juhita üldse merre.
  • Projekti „Uus vesi” testitulemused näitasid, et talutoodete maitse ja säilivusaeg olid paranenud.
Kontakt
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Enrico Brivio Esindaja, Euroopa Komisjon
Iris Petsa Keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade pressiametnik, Euroopa Komisjon
Roheline nädal kohta

Roheline nädal on iga-aastane võimalus diskuteerida ja arutleda Euroopa keskkonnapoliitika üle. See peamine keskkonnapoliitika üritus, mida korraldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat, meelitab kohale poliitikakujundajaid, juhtivaid keskkonnakaitsjaid, sidusrühmi ja teisi huvitatud pooli üle Euroopa ning maailma.

ELi roheline nädal 2017 toimub 29. maist 2. juunini ja selle teemaks on „rohelised töökohad rohelisema tuleviku heaks”. See keskendub sellele, kuidas ELi keskkonnapoliitika loob rohelisi töökohti ning aitab kaasa säästlikule, jätkusuutlikule ja sotsiaalselt vastutustundlikule majanduskasvule ELis. Lisaks kõrgetasemelisele konverentsile Brüsselis hõlmab programm ka mitmeid partnerüritusi ja -sündmusi üle Euroopa.